Predstavitev podjetja

Trival kompoziti d.o.o. je srednje veliko podjetje v zgodovinsko znanem in industrijsko razvitem mestu Kamnik. Podjetje spada v panogo kemično predelovalne industrije. Proizvajamo kompozitne izdelke po tehnologijah vlečenja in navijanja ter tudi različne končne proizvode iz njih. Za razvoj tehnologij in izdelkov ter nadzor kvalitete proizvodov skrbi strokovno usposobljen kader z dolgoletnimi izkušnjami, ki ima na razpolago sodobno opremo v laboratoriju in proizvodnih zmogljivostih.
Za izdelavo vlečenih profilov Trivapul in navitih proizvodov Trivavit uporabljamo vlaknate ojačitve iz steklenih, ogljikovih, aramidnih in poliestrskih vlaken v obliki rovingov, mat, tkanin, kopren in kombiniranih ojačitev. Kot matrico za povezavo ojačitev uporabljamo termoreaktivne polimere kot so epoksidne, poliestrske in vinilestrske smole s funkcionalnimi in tehnološkimi dodatki. Ker je pri kompozitnih materialih standardizacija sestav kompozita in izdelkov še majhna je večina naših izdelkov narejena po zahtevah kupcev. Pri tem je potrebno tesno sodelovanje naše razvojne službe, ki končnemu kupcu predlaga najoptimalnejšo rešitev njihovega problema.
Trival kompoziti d.o.o. je izvozno usmerjeno podjetje. Naše izdelke izvažamo tako v evropske države kakor tudi v druge države sveta. Smo dinamično podjetje z dolgoletnimi izkušnjami pri proizvodnji kompozitov. Razpolagamo s strokovnim kadrom ter moderno opremo, zato smo sposobni na visoki strokovni ravni in v najkrajšem času reševati, skladno z zahtevami naših kupcev, probleme s področja izdelave vlečenih in navitih kompozitov.
Naziv podjetja: Trival kompoziti d.o.o.
Naslov: Bakovnik 3, SI-1241 Kamnik, Slovenija
Telefon 1: +386 1 8313341 | +386 1 8314394 | +386 1 8312076
Telefaks: +386 1 8312294
Elektronska pošta: info@trival.si
Matična številka: 5594600
Davčna številka: SI31640150
Naslov banke: Nova ljubljanska banka d.d., Ljubljanska cesta 45, SI-1241 Kamnik, Slovenija
Poslovni račun: 02312-0010374741

Janez Zorman
Direktor
janez.zorman@trival.si
Barbara Škrbec
Prodaja v Sloveniji
barbara.skrbec@trival.si
Simona Zanoškar
Nabava
simona.zanoskar@trival.si
David Kobilca
Produktni vodja
david.kobilca@trival.si


Renato Zorzenone
Kontrola kvalitete
renato.zorzenone@trival.si