Vlečeni profili TrivapulTehnologija

Vlečenje je kontinuiran proces izdelovanja kompozitnih profilov iz vlaknatih ojačitev in termoreaktivnih polimerov. Ojačitve se odvijajo iz stojal in potujejo skozi kopel, kjer se prepojijo z impregnacijsko zmesjo. Sledi odcejanje odvečne impregnacijske zmesi in oblikovanje profila. Tako prepojena in oblikovana vlakna se pomikajo skozi kovinsko orodje, ki ima po dolžini izdolbeno odprtino v obliki profila. Orodje je ogrevano. Termoreaktivna smola v orodju zamreži. Iz orodja izhaja utrjen profil. Vlečni sistem, ki sledi orodju, zagotavlja enakomerno pomikanje impregniranih vlaken in utrjenega profila vzdolž vlečne linije. Na koncu je žaga, ki žaga profil na dolžino.


Ojačitve

Vlaknate ojačitve, ki se uporabljajo za vlečenje profilov, so največkrat iz steklenih vlaken v obliki rovinga. Za izboljšanje trdnosti v prečni smeri se dodajajo mate, tkanine in kombinirane ojačitve. Uporabljajo se tudi ojačitve iz drugih tipov vlaken. 

Pri nas uporabljamo večinoma E steklena vlakna in ogljikova vlakna. S povijalno enoto, ki se postavi pred orodje, lahko pri ceveh in drugih votlih profilih vgrajujemo sloje rovinga tudi v prečni, tangencialni smeri.


Polimeri

Impregnacijska zmes je sestavljena iz termoreaktivne smole ter tehnoloških in funkcionalnih dodatkov. Pri nas uporabljamo večinoma nenasičene poliestrske smole, epoksidne smole in vinilestrske smole.


Lastnosti

Zunanje dimenzije vlečenih profilov so od milimetra do nekaj deset centimetrov. Profili imajo gladke površine, lahko so pigmentirani in imajo majhne dimenzijske tolerance. So lahki, korozijsko obstojni in imajo dobre mehanske lastnosti. Profili iz steklenih vlaken so dobri električni izolatorji in imajo majhno toplotno prevodnost. Profili iz ogljikovih vlaken so še lažji ter imajo večjo togost in trdnost.


Uporaba in zgodovina

Dobre lastnosti vlečenih profilov se izkažejo na številnih področjih. Nekatera izmed njih so: elektroindustrija, šport, kemijska industrija, kmetijstvo in gradbeništvo. S primerno izbiro izhodnih materialov je možno prilagajanje lastnosti profilov potrebam in pogojem pri uporabi.

Proizvodnja vlečenih profilov seje v našem podjetju oziroma v pravnih predhodnikih podjetja začela v sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja. Takrat se je naredil prvi vlečni stroj. Sprva je bila proizvodnja namenska, kasneje pa se je program širil na druga področja.


Izdelki

Preveri ponudbo